ÇED uygulamaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğin, Ek-1 ve Ek-2 sayılı listesinde belirtilen faaliyet konusu ve kapasitelerde planlanan faaliyetler için ÇED uygulamaları gerçekleştirilir. Ancak, listelerde yer faaliyet konuları arasında olmayan ya da belirtilen kapasitelerin altında planlanan faaliyetler için ÇED Yönetmeliği uygulamaları gerçekleştirilmez ve ÇED Kapsamdışı denilir.

ÇED Kapsamdışı Başvuru ve Değerlendirme

Planlanan faaliyetin, ÇED Yönetmeliği’nden muaf olup olmadığı ile ilgili değerlendirme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirmenin yapılabilmesi için faaliyetin ve çevresel etkilerinin irdelendiği başvuru dosyasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulması gerekmektedir. Uzmanlar tarafından, sunulan dosya üzerinden değerlendirme yapılır, gerekli görüldüğü durumlarda faaliyetin gerçekleştirileceği bölgede yerinde inceleme yapılabilir.

Faaliyetin konusu, kapasitesi ve çevresel etkileri üzerinden yapılan değerlendirmede, faaliyet için “ÇED Kapsamdışı” şeklinde bir yazı yazılır. Bu yazı, bir karar niteliğinde olmayıp, başvuru yapılan dönemde ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olduğunu belirten resmi bir yazı niteliğindedir. Yapılan değerlendirme ile faaliyetin konusu, kapasitesi ya da çevresel etkileri gereği ÇED Yönetmeliği’ne tabi olduğu kararı da verilebilir.

ÇED Yönetmeliği uygulamaları, gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile devam eden faaliyetlerin kapasite ve konu değişikliklerinde uygulanır. Bu sebeple, faaliyetin planlama aşamasında gerekli başvuruların yapılması ve neticelendirilmesi gerekmektedir. ÇED uygulamalarının gerçekleştirilmeden faaliyetin başlaması durumunda idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırım uygulanması durumunda, yetkili merci, faaliyetin durdurulmasını, faaliyet alanının bozulmadan önceki haline tekrar kavuşturulmasını talep edebilir. Ayrıca, gerçekleştirilen faaliyet için yapılan yatırımın %2’si oranında cezai işlem yapılmasını talep edebilir. ÇED Kapsamdışı ya da yönetmeliğin ek listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir idari yaptırımla karşılaşılmaması için faaliyetin henüz planlama aşamasında gerekli başvuruların yapılması ve süreçlerin olumlu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

ÇED Kapsam Görüşü yazısında, ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğunun belirtilmesi durumunda ivedilikle yönetmelik hükümlerine göre gerekli başvuruların yapılması gerekir.

ENMARİN olarak, yatırımlarınızda ÇED Yönetmeliği uygulamaları ve faaliyet aşamasında çevre danışmanlık hizmetleri olmak üzere, çevre mevzuatı uyarınca yükümlü olduğunuz bütün konular için danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizlere ulaşmak için iletişim sayfamızda belirtilen irtibat kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.