Çevre Danışmanlık Hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve/veya Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, almasının yasal zorunluluk olduğunu bir hizmettir. ENMARİN olarak bu hizmet kapsamında, işletmenizin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile çevre mevzuatı kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemleri sizin adınıza gerçekleştirmekteyiz.

Hizmetimizin kapsamı, işletmenizin faaliyet konusu ve kapasitesi göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Yönetmeliğin ek listelerinde belirtilen faaliyet konusu ve kapasite bilgisine göre kapsam belirlenmektedir. Yönetmeliğin ek listeleri arasındaki temel farklardan birincisi çevreye olan kirletici olan veya çevreye kirletici etkisi yüksek olan kriterdir. İkinci olarak faaliyetin kapasitesi ek listelerdeki konumunu belirlemeye yardımcı olur. Ancak faaliyetin konusundan ziyade üretim yöntemi bu aşamada daha önemlidir. Son olarak faaliyetin konusu (üretilen ürün, kullanılan hammadde vb.) yönetmeliğin hangi ek listesinde olduğunu belirlemede ana unsurdur.

Çevre Danışmanlık hizmetinde faaliyet alanında gerçekleştirilecek minimum çalışma süreleri yönetmelikte belirtilmektedir. Bu süreler;

 • Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre mühendisi tarafından ayda en az iki kez
 • Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise çevre mühendisi tarafından ayda en az bir kez

Yönetmeliğin eklerinde, faaliyet konuları ve kapasite bilgileri yer almaktadır. İşletmelerin yönetmelik özelinde değerlendirmesi, ek listeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. İşletme özelinde yapılan değerlendirmede, yönetmeliğin hem Ek-1 hem de Ek-2 listelerinde yer alması muhtemeldir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamı

Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında, işletme özelinde hizmet verecek olan çevre mühendisi veya çevre görevlisi, yukarıda belirtilen sürelerde işletme bünyesinde yerinde çalışmalarını gerçekleştirir. Gerçekleştirilen çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği format doğrultusunda rapor haline getirir ve bir nüshasını tesis sınırları içerisinde hazırlayacağı çevre dosyası içerisinde saklar. Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında çevre mühendisi veya çevre görevlisi;

 • Yılda en az bir kere, işletme özelinde iç tetkik gerçekleştirir ve raporlandırır. İç Tetkik Raporu, tesisin çevre mevzuatı kapsamında yapılan bütün çalışmalarını içeren bir rapordur.
 • Tesiste çalışan personellere, çevre mevzuatı, atık yönetimi vb. konularda yılda bir kereden az olmamak üzere çevre eğitimi verilir.
 • İşletme bünyesinde açığa çıkan atıkların lisanslı firmalara gönderilmesini sağlar.
 • Atık beyanlarının yapılması, endüstriyel atık yönetim planının oluşturulması çevre danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir.

Sonuç olarak, çevre danışmanlık hizmeti alan işletmelerin yasal sorumlulukları, danışman firma tarafından yerine getirilmektedir. ENMARİN, olarak yasal olarak yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi kapsamında verilen çevre danışmanlık hizmetine ilave olarak;

 • Hammadde ve yardımcı madde kullanımının etkin kullanımı
 • Üretim atıklarının yeniden kullanımı
 • Üretim atıklarının yan ürün olarak değerlendirilmesi
 • Etkin kaynak kullanımı
 • Atık Azaltımı
 • Verimli üretim teknikleri

başlıkları içerisinde,

 • danışmanlık ve mühendislik hizmetleri
 • üretimde kullanılan makine ve ekipmanların iyileştirilmesi
 • verimli makine tasarımı ve üretimi konusunda hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle tanışmak için iletişim sekmemizde belirtilen kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.