Çevre İzni, Çevre Lisansı, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, terimlerine ilişkin tanımlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre;

 • Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,
 • Çevre Lisansı: Yönetmeliğin Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,
 • Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi ifade etmektedir.

Çevre İzinleri, yönetmeliğin ek listelerinde yer alan faaliyet konularından en az birisini gerçekleştiren işletmeler için alınması gereklidir. Tanımda da belirtildiği üzere çevre izni; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içermektedir. Yönetmelik Ek-3C’de belirtilen lisans konularından en az birini gerçekleştiren işletmeler için çevre lisansı alınması zorunludur. Lisans konuları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Ana  lisans konuları geri kazanım, bertaraf, ara depolama ve ön işlemdir.

Lisans Konusu Detayları
Geri Kazanım
 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ Rafinasyonu
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı
Bertaraf
 • Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)
 • Maden Atığı Bertaraf (Depolama, Derine Enjeksiyon, Alıcı Ortamda Bertaraf)
 • Düzenli Depolama
Ara Depolama
 • Atık Ara Depolama Tesisi
 • Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi
 • Atık Yağ Transfer Noktası
 • Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
Ön İşlem
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • Gemi Geri Dönüşüm Tesisi
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal/ÖTA İşleme
 • ÖTA Geçici Depolama
 • Atık elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • Atık Kabul Tesisi
 • Biyobozunur Atık İşleme (Mekanik Ayırma, Biyokurutma, Biyomentanizasyon, Kompost)
 • PCB Arındırma

ENMARİN olarak, Çevre İzni ve/veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi alınması konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak, çözüm ortağı olarak bizimle iletişime geçmek için, iletişim sayfamızda belirtilen kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.