Ekolojik Değerlendirme Raporu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin doğal çevre ile etkileşimini konu alan bir rapordur. Rapor içerisinde projeden kaynaklanacak etkilerin doğal çevre üzerinde oluşturacağı etkiler irdelenir. Etkilere karşı alınması gerekli olan önlemler değerlendirilir. Ekolojik Değerlendirme Raporu, temel olarak bir akademik çalışma ürünüdür. Üniversitelerin ilgili bölümleri ile koordineli olarak hazırlanan rapor içerisinde;

  • Geçmiş dönemlerde yapılmış olan çalışmalara literatür verileri olarak
  • Proje özelinde saha çalışmaları gerçekleştirilecek gözlem yaparak
  • Bölgede yaşayan halk ile temas kurulup alınan duyumlar değerlendirilerek hazırlanır.

Rapor içerisinde, bölgede sürekli olarak yaşamını devam ettiren flora ve fauna türleri ile mevsimsel olarak bölgede bulunan türlerin incelemesi gerçekleştirilir. Bu sebeple rapor hazırlanırken projenin türü ve bölgeye bağlı olarak;

  • Vejetasyon dönemi,
  • Üreme dönemi,
  • Göç dönemi gibi şartların genel değerlendirmesi yapılır ve saha çalışmaları için uygun zaman beklenir.

ÇED Yönetmeliği’ne göre özellikle ÇED Raporu eklerinde verilecek olan ekolojik değerlendirme raporu, Doğa Korum ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün proje özelinde verdiği kurum görüşüne göre şekillendirilir. DKMP Genel Müdürlüğü, projenin konusu ve yerine bağlı olarak raporun hazırlanması için uygun dönem ve ekip şartlarını görüşünde belirtebilir. Bu gibi durumlarda ekolojik değerlendirme raporu hazırlanırken, DKMP görüşünde belirtilen şartların bir arada olması ve raporun istenilen formatta hazırlanması esastır.

Bölgenin doğal flora ve fauna popülasyonlarının haricinde bölge halkı tarafından yetiştirilen türler üzerine olan etkiler de rapor içerisinde değerlendirilir. Örneğin, bölge halkının temel geçim kaynakları arasında olan hayvancılık faaliyeti ile yetiştirilen büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanlar ve arıcılık faaliyetleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verileri ile doğrudan saha gözlemleri irdelenir ve değerlendirilir. Bölge de yapılması planlan projeler var ise bu projeler de değerlendirmeye ilave edilir. Örneğin, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları, Tabiat koruma Alanları gibi alanların bulunması ya da bölgede planlanması da rapor içerisinde değerlendirmeye alınır. Bütün bu değerlendirmelerin bütünü baz alındığında, projeden kaynaklı etkilerin doğal çevreyi nasıl değiştireceği, bu değişime ilişkin alınacak önlemlerin neler olacağı, hangi önlemler ile özellikle endemik türlere verilecek zararın minimize edilebileceği rapor içerisinde belirtilmektedir.

Ekolojik Değerlendirme Raporu – ENMARİN Çevre Danışmanlık

ENMARİN olarak, ÇED süreçlerinde ekolojik değerlendirme raporu da dahil olmak üzere bir çok çalışmayı yürüterek anahtar teslim hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için iletişim sayfamızda yer alan kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.