Hidrojeolojik Etüt Raporu, özellikle ÇED süreçleri içerisinde yapılan, projeden kaynaklı etkilerin değerlendirildiği bir raporlamadır. Devlet Su İşleri tarafından, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının içerik ve miktar bakımından korunmasına hazırlatılması talep edilir. Hazırlanan raporlar, DSİ teknik personelleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken projeden kaynaklı etkiler ile projenin gerçekleştirileceği bölgenin hassasiyeti göz önünde bulundurulur.

Özellikle madencilik projelerinde sıkça karşımıza çıkan Hidrojeolojik Etüt Raporu DSİ tarafından onaylanası gereken bir rapordur. Raporun hazırlanmasındaki amaç,

  • Madencilik projelerinde gerçekleştirilen patlatma işlemi başta olmak üzere, pasa atıklarının yönetimine yön vermek,
  • Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının bu atıklardan etkilenmemesi ya da mümkün olduğun en az seviyede etkilenmesini sağlamaktır.

Bu amaçla, ilk etapta projenin gerçekleştirileceği konum dikkate alınarak, projenin su toplama havzası sınırları içerisinde yer alıp almadığı, proje alanının içinden yüzeysel su akışı olup olmadığı, proje alanı içerisinde bulunan yer altı suyu potansiyeli ve su seviyesinin ne olduğuna dikkat edilir.

Hidrojeolojik Etüt Raporu hazırlanması sırasında yukarıda belirtilen özelliklere dikkat edilir ve projeden kaynaklı çevresel etkilerin bu özellikleri ne derece değiştireceği irdelenir. Gerekli görüldüğü durumlarda projeden kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesi için önlemler önerilir. Hazırlanan raporunda DSİ tarafından incelemesi sırasında, olumsuz etkilerin minimize edilmesi amacı ile önerilen önlemler için ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası ya da doğrudan Hidrojeolojik Etüt Raporu içerisinde taahhüt altına alınması talep edilebilir.

Projenin gerçekleştirileceği bölgede bulunan yüzeysel sulardan su numunesi alınarak analiz edilmesi talep edilebilir. Bu analiz, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından da detaylandırılabilir. Bu nedenle Hidrojeolojik Etüt Raporunun hazırlanması sırasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün proje özelinde verdikleri kurum görüşleri ortak olarak değerlendirilmelidir. Yüzeysel sular üzerinden yapılacak analizler ile projenin hayata geçirilmesinden sonra yüzeysel sular üzerine etkileri ortaya konulabilir.

Hidrojeoljik Etüt Raporu Neden Önemlidir?

Hidrojeolojik Etüt Raporu içerisinde aynı taşkın ve sel durumları, bölgenin yağış potansiyelinin değerlendirilmesi de gerçekleştirilir. Bu değerlendirme ile henüz proje planlama aşamasında olduğundan, proje ünitelerinin konumlandırılmasında fayda sağlanır. Böylelikle taşkın ve sel sınır içerisinde konumlandırılmış olan alanların kullanımı için yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiş olur.

Sonuç olarak, hidrojeolojik etüt raporu hazırlanması ve onaylanması süreçleri hem bölgenin su yapısının korunması hem de projede yer alacak ünitelerin ve dolayısı ile insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Rapor ne kadar titiz bir şekilde hazırlanır ve değerlendirilirse, gelecekte yaşanabilecek problemlerde o kadar kolay atlatılacak ve hatta bir çok sorunun önüne geçilmiş olacaktır.

ENMARİN olarak, ÇED süreçlerinde hidrojeolojik etüt raporu da dahil olmak üzere bir çok çalışmayı yürüterek anahtar teslim hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için iletişim sayfamızda yer alan kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.