Atık beyanı, işletmelerde oluşan atıkların yönetiminin ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin yapılan bir beyandır. Bilindiği üzere işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında atıklar oluşmaktadır. Oluşan bu atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın MOTAT uygulaması üzerinden lisanslı firmalara gönderimi sağlanmaktadır. Aynı zamanda, işletmelerde oluşan fakat tehlikesiz atık niteliğinde olan atıklar da lisanslı firmalara gönderilmektedir. Ancak, tehlikesiz atıkların gönderilmesi sırasında MOTAT sistemine giriş yapılmamaktadır. Tehlikesiz atıklar, atıkların taşınması için düzenlenen bir taşıma irsaliyesi ile gönderilmektedir. İşletmeler, her yıl Mart ayı sonuna kadar, bir önceki yıl içerisinde gönderdikleri atıkların beyanlarını yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ile işletmeler, bir önceki sene içerisinde oluşan ve gönderimi sağlanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tamamının atık beyanını gerçekleştirir. Aynı zamanda yapılan bu beyanın sistem üzerinden bir çıktısı alınarak 5 (beş) yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

İşletmenin gerek faaliyet konusu gerekse yıl içerisinde kesikli çalışması vb. gibi sebeplerden kaynaklı olarak hiç atık oluşturmaması muhtemeldir. İşletme kapsamında herhangi bir atık oluşmaması durumunda ise beyan edilecek atığın olmadığına dair beyan yapılması gerekmektedir.

Atık beyanlarının yapılması sırasında dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususların en önemlileri, MOTAT sistemi üzerinden gönderilen ve atık beyanı yapılacağı sırada halen yolda görülen taşımalardır. Yolda görülen taşımalar ile ilgili olarak taşıma ve/veya atık firması ile irtibata geçilerek atıkların akıbetinin öğrenilmesi gerekmektedir. Yoldaki taşımaların kabulünün yapılıp yapılmadığı kontrol edilmedi, kabulü yapıldı ise kabul işleminin sistem üzerine işlenmesi sağlanmalıdır.

Atık beyanı, endüstriyel atık yönetim planlarının hazırlanmasında son derece önemlidir. Endüstriyel atık yönetim planları, gelecek üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Planın hazırlanması aşamasında işletmede oluşan atık türlerinden, atıkların miktar ve özelliklerine, bertaraf ve/veya geri kazanım yöntemlerine ilişkin bir çok detayı bünyesinde barındırmaktadır. Endüstriyel atık yönetim planlarının hazırlanması aşamasında, tesisin geçmiş yıllardaki kapasite bilgileri ve kapasitelere ilişkin dönemlerde açığa çıkan atık tür ve miktarları üzerinden ihtiyatlı tahminler gerçekleştirilir. Bu nedenle, atık beyanı yapılması ve beyan çıktılarının beş yıl boyunca saklanması oldukça önemlidir.

2021 Atık Beyanı İçin Son Tarih Ne Zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yılda 31 Mart 2021 tarihine kadar MOTAT sistemi üzerinden atık beyanlarının yapılması gerekmektedir. Beyanlarınızın yapılması ve ilerleyen dönemlerde işletmenizde etkin atık yönetimi sağlanması adına ENMARİN olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için İLETİŞİM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.