Geri Kazanım Katılım Payı, yurtiçinde piyasaya sürülen ambalajların toplatılmasını temel alan bir uygulamadır. GEKAP uygulamasından önce 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Yönetmelik gereği işletmeler, piyasaya sürdükleri ambalajların belirli yüzdelerinin toplanmasının yükümlü olmuşlardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ise aracı kuruluşlar ile her sene anlaşmalar sağlanmıştır. Ancak, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ve öncesinde oluşturulan kanun maddeleri gereği uygulamada değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması ile üreticilerin, piyasaya sürdükleri ambalajlar ve GEKAP Yönetmeliği’nin Ek-1 sayılı listesinde belirtilen ürünler için beyan yapması gerekmektedir. Beyanların hangi aralıkları kapsayacağı ile ilgili açıklamalar ise Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde belirtilmiştir. Beyan uygulamasının, 2020 yılı için altı aylık iki dönem şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Takip eden yıllar için bu periyot üçer aylık dönemler olarak belirlenmiştir. İlgili tebliğ gereği beyan yapılacak ayların takip eden ayın son günü saat 23:59’da kadar beyanların yapılmış olması gerekmektedir.

Son Beyan Tarihi Ne Zaman?

GEKAP Tebliği’nde beyanların hangi ürünler için nasıl yapılacağı çeşitli örnekler ile açıklanmıştır. Temel olarak bir örnek vermek gerekirse, 2020 yılının ikinci altı aylık dönemi, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsamaktadır. Bu aylar için yurt içinde piyasaya sürülen ambalajların beyanları, 2021 yılının ocak ayının son gününe kadar yapılmalıdır.

Yinelemek gerekirse, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP), bir vergi çeşididir. Piyasaya sürülen ambalajların ve tebliğin ek-1 sayılı listesinde belirtilen ürünlerin yurt içinde piyasaya sürülmesi durumunda GEKAP beyanlarının yapılması gerekmektedir. GEKAP beyanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi tahakkuk sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Çevre mühendisleri ve kuruluşları, yapılacak olan beyanların doğruluğu onaylamaktadır. Alınan ambalajlar ve satılan ürünlere ait faturalar ve stokta bulunan ambalaj ve ürünlerin miktarlarının karşılaştırması yapılarak doğrulama işlemi gerçekleştirilir. GEKAP beyanları, şeffaf olarak yürütülmelidir. İlgili beyan dönemi içerisinde, işletmenin yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalaj ya da tebliğde belirtilen bir ürün çeşidi bulunmaması durumunda ise “Beyan Edilecek GEKAP bulunmamaktadır” seçeneği seçilerek işlem gerçekleştirilir.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle tanışmak için iletişim sekmemizde belirtilen kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.