Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi

Motor Yağı Değişim İzni olarak tabir edilen, Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi, 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği uyarınca alınması gereken bir belgedir. Motor yağı değişim işlemi gerçekleştiren, kamu ve tüzel kişi işletmeleri MOYDEN İzin Belgesi almak zorundadır. Motor Yağı Değişim İzni, yönetmelik gereği 01.07.2021 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden alınmalıdır.

Motor Değişim İzni için işletmelerde Atık Yönetimi Yönetmeliği ile belirtilen fiziksel şartlar başta olmak üzere belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en öncelikli olanı Tehlikeli Atık Depolama Alanı bulunmasıdır.

Tehlikeli Atık Depolama Alanı Fiziksel Şartları
 • Sızdırmaz zemine sahip olmalı
 • Dışarıdan yağmur suyu almayacak şekilde üstü ve etrafı kapalı olmalı
 • Kilitlenebilen bir kapısı olması ve üzerinde sorumlu kişinin isim ve iletişim bilgileri yer almalı
 • Üzerinde Tehlikeli Atık Depolama Alanı olduğunu belirten görünür bir tabelası olmalı
 • İçerisinde depolanacak atık kodlarının belirlendiği kısımların olması gerekmektedir.

Motor Yağı Değişim İzni alacak olan işletmelerin bu fiziksel şartları sağlayan atık depolama alanını bünyesinde barındırmasının yanı sıra, Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir. Entegre Çevre Bilgi sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işletmelerin çevre kanunu kapsamında gerçekleştirebildiği bir çok uygulamanın bulunduğu ortak bir online platformdur. Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt yapan işletmeler için sistem tarafından bir Çevre Kimlik Numarası oluşturulur. İşletmelerin farklı şubelerinin bulunması halinde, her bir şube yeni bir tesis olarak sisteme eklenmelidir. Motor yağı değişimi yapan işletmenin farklı şubelerinin olması durumunda ise her şube için ayrı bir belge alınması zorunludur. İşletme içerisinde tehlikeli atıkların depolanacağı tehlikeli atık depolama alanının yapılmasından sonra ise tehlikeli atık mali sorumluluk sigortasının yapılması gerekmektedir.

Konu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Motor Yağı Değişim İzni kimler tarafından (hangi işletmelerce) alınmalıdır?

Motor yağı değişimi yapan kamu, özel ve tüzel kişilikler fark etmeksizin;

 • Akaryakıt istasyonları
 • Tamirhaneler
 • Yetkili servisler
 • Motor yağı değişim istasyonları
 • Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler
 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınmalıdır.

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi Ücretli mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından motor yağı değişim izin belgesi için ücret tarifesi belirtilmemiş olup halihazırda ücretsizdir.

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi Alınması Zorunlu Mu?

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine 01.07.2021 tarihine kadar motor yağı değişimi yapan işletmelerin belge alması zorunludur.

Motor Yağı Değişim Belgesi Nasıl Alabiliriz ?

İşletmeniz Motor Yağı Değişim İzni almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.