Başlıkta konu edilen uygulama, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Yönetmelik, mahalli idareler ile Ek-1’de verilen listede yer alan yerleri kapsamaktadır. Ancak, gönüllülük esasına göre sıfır atık uygulamalarını gerçekleştirmek de mümkündür. Uygulamanın amacı, yönetmelikte de belirtildiği üzere, çevre ve insan sağlığını korumak ve kaynak kullanımını azaltmaktadır. Ekonomik olarak değeri olan ve atık olarak nitelendirilen maddelerin geri dönüşümlerinin sağlanması, hammadde kullanımını azaltmaktadır.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, hammadde olarak metal alaşımı kullanan bir işletme, piyasadan külçe halinde alaşım satın almakta ve üretiminde kullanmaktadır. Külçe alaşımların üretimi ise temel olarak iki yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi, doğrudan maden ocaklarından saf metalleri belirli oranlarda ergitme ocaklarında eriterek gerçekleştirilen üretimdir. Bu üretim yönteminde temel hammadde, maden ocaklarından çıkarılan doğal metallerdir. İkinci yöntem ise hurda metallerin ergitilerek yeniden külçe olarak dökülmesidir. İkinci yöntemde, atık olarak kabul edilmiş ve yeniden kullanımı gerçekleştirilemeyecek olan maddelerin geri kazanımları sağlanmaktadır. Bu sayede maden ocaklarında doğal formunda bulunan metalleri kullanımı azaltılmış olmaktadır. Sıfır atık uygulaması ile ayrı olarak toplanan metal, kağıt, plastik gibi geri dönüşümü mümkün olan maddelerin tekrar tekrar kullanılarak işlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, çöp depolama alanlarının kullanım ömürleri uzamakta ve düzenli depolama alanı için toprak kaybının önüne geçilmektedir.

Uygulamanın bir diğer amacı olan çevre ve insan sağlığını korumaktır. Bu amaca hizmet etmek için özellikle tehlikeli atıkların diğer tüm atıklardan ayrı toplanmasını sağlamaktadır. Tehlikeli atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması, temiz olan atıkların kirlenmemesi ve yeniden dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır. Aynı şekilde tehlikeli atık olarak kategorize edilen madeni yağların geri kazanımlarının sağlanması da çevre ve insan sağlığı için son derece önemlidir.

Ülkemizde Sıfır Atık Yönetmeliği’nden önce de işletmelerin atıklarını ayrı toplaması zorunluluğu bulunmaktaydı. Sıfır Atık Yönetmeliği ile atık yönetimi uygulamasında temel olarak bir değişiklik gerçekleşmemiş gibi görünse bile özellikle mahalli idarelerin, atık yönetimi konusunda etki rol üstlenmesi bu uygulama ile sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, atıkların kayıt dışı yönetiminin azaltılması da bu uygulama ile mümkün olacaktır.

SIFIR ATIK UYGULAMA TAKVİMİ

Sıfır Atık uygulamaları, yönetmeliği Ek-1 listesinde belirtilen yerler için uygulama takvimine göre gerçekleştirilmelidir. Uygulama takvimi, mahalli idareler ile diğer yerler için ayrı ayrı olacak şekilde belirlenmiştir. Uygulama takviminde belirtilen süreler mahalli idareler ile diğer yerlerin teknik olarak kapasitelerine göre gruplandırılarak belirlenmiştir

ENMARİN olarak, sıfır atık uygulamaları başta olmak üzere çevre danışmanlık hizmeti ve atık yönetimi konularında sizlere hizmet vermeye hazırız. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için İLETİŞİM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.