Proje Tanıtım Dosyası Nedir?

Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-2 sayılı listesinde yer alan faaliyetler için hazırlanan bir değerlendirme raporudur. Proje Tanıtım Dosyası, isminin aksine planlanan bir faaliyetin tanıtılması için hazırlanan bir rapordan ziyade, faaliyetin çevresel etkilerinin değerlendirildiği bir süreç bütünüdür. ÇED Yönetmeliği uygulamaları, planlanan faaliyetin hayata geçirilmeden önce olası etkilerinin değerlendirildiği, olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin belirlendiği süreçleri içermektedir. Uygulama kapsamında, faaliyetin konusu ve kapasitesine göre ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaktadır. PTD süreci, ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesine tabi faaliyetler için uygulanan ve uygulanması zorunlu olan bir süreçtir.

Proje Tanıtım Dosyası Süreci

Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması sürecine, dosyayı hazırlayacak yeterlik personellerinden en az biri tarafından, faaliyet alanında yerinde etüt çalışmaları yapılması ile başlanır. Bu aşamada, faaliyetin konusunun, seçilen yer ile uygunluğunun irdelenmesi sağlanır. Aynı zamanda faaliyet için alternatif yer seçimleri konusunda fikir oluşturulur. Planlanan faaliyetin, seçilen yerde yapılmasının uygun bulunması durumunda dosyanın hazırlanmasına başlanır. Dosya hazırlama aşamasında, ÇED Raporu’nda gerçekleştirilen sürecin aksine proje bazlı özel bir format alınmaz, ÇED Yönetmeliği’nde belirtilen formata göre dosyanın şekillendirilmesi sağlanır. Dosya içerisinde yeterli inceleme ve değerlendirmenin yapılması, olası bütün etkilerin gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşımla ortaya konulması için ilave çalışmaların yapılması gerekebilir. Bu çalışmalar, planlanan faaliyetin konusuna ve lokasyona göre değişkenlik gösterebilir. Değerlendirme kapsamında ilave olarak yapılabilecek çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

 • AERMOD ile Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi,
 • Arka Plan Toz Ölçümleri
 • Arka Plan Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
 • Hidrojeolojik Etüt Raporu
 • Ekolojik Değerlendirme Raporu
 • Ornitoloji Raporu
 • Maden Atık Yönetim Planı
 • Toprak Koruma Projesi
 • Orman Rehabilitasyon Planı
 • Fizibilite Raporu
 • Atık Analizleri

Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) faaliyetin gerçekleştirileceği ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulur. Dosya,, öncelikli olarak format yönünden ve daha sonra nitelik yönünden kontrol edilir. Dosyayı inceleyen uzmanlar tarafından faaliyet alanında yerinde incelemeler yapılır. İnceleyen uzmanlar tarafından hazırlanan dosya üzerinde ilave çalışmalar yapılması talep edilebilir. Ayrıca, faaliyetin gerçekleştirileceği bölgeye ve faaliyet konusuna bağlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenebilir. Görüş istenmesi durumunda, dosya özelinde verilecek olan görüşler de ayrıca dosyada değerlendirilir.

Sürecin Sonuçlandırılması

Dosyanın incelemesinin tamamlanması ve kurum görüşlerinin faaliyet ile ilgili olarak olumsuzluk içermemesi durumunda Nihai Proje Tanıtım Dosyası tekrar incelemeye sunulur. Dosyanın eksiksiz ve uygun bir şekilde hazırlandığına kanaat getirilmesi durumunda karar aşamasına geçilir. Dosyanın yeterli bulunması ve faaliyetin gerçekleştirilmesinde bir sakınca görülmemesi durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilir. Dosyanın yetersiz bulunması ya da faaliyetin çevresel etkilerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesinin istendiği durumlarda ise “ÇED Gereklidir” kararı verilir. Karar aşamasından sonra ÇED süreci tamamlanmış olur.

ENMARİN olarak, yatırımlarınızda ÇED Yönetmeliği uygulamaları ve faaliyet aşamasında çevre danışmanlık hizmetleri olmak üzere, çevre mevzuatı uyarınca yükümlü olduğunuz bütün konular için danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizlere ulaşmak için iletişim sayfamızda belirtilen irtibat kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.