Toprak Koruma Projesi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında belirli hallerde hazırlanması gereken bir projedir. Projenin hazırlanmasındaki amaç, gerçekleştirilecek faaliyetler ile toprak kayıplarının önüne geçilmesidir. Bu nedenle, kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler hariç olmak üzere,

  • Zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanması gerekmektedir.

Planlanan projelerin yatırım süreçlerinde doğal veya yapay nedenlerden dolayı toprak kayıplarının önüne geçilmesi; arazi kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uygulamaya konulması ile sağlanır. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına arazi niteliğinin tarım alanı olarak belirtildiği alanlar başta olmak üzere;

  • Faaliyetin gerçekleştirileceği bölgenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler ile “Toprak Koruma Projesi” hazırlanmasının talep edildiği alanlar için uygulama zorunludur.

İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, planlanan yatırımın, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası süreçlerinde Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve onaylatılması şeklinde kurum görüşü bildirmektedirler. Bu gibi durumlar, ÇED süreci içerisinde ya da süreç tamamlandıktan sonra, filli yatırıma başlamadan önce projenin hazırlatılıp onayının alınması gerekmektedir. Toprak Koruma Projeleri hazırlandıktan sonra bölgenin İl Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne sunulmakta ve yine müdürlük tarafından onay işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Toprak Koruma Projesini Kimler Hazırlar?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Mühendisleri Odası’ndan, yetki belgesine sahip Ziraat Mühendisleri tarafından hazırlanır. ENMARİN olarak, ÇED süreçlerinde toprak koruma projesi de dahil olmak üzere bir çok çalışmayı yürüterek anahtar teslim hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için iletişim sayfamızda yer alan kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.